ده کشته و ده‌ها مفقود در پی ریزش برج متروپل آبادان

روز دوشنبه دوم خرداد ماه، بخشی از ساختمان ۱۰ طبقه برج متروپل آبادان که در اثر…