افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به بیش از حد مجاز

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که ذخایر اورانیوم غنی‌‌شده ایران به ”بیش از ۱۸ برابر حد مجاز” در برجام افزایش یافته و رژیم ایران درباره سه سایت هسته‌ای خود نیز … Read More