افزایش قربانیان سیل و رانش زمین در امامزاده داوود تهران

ساعات اولیه روز پنجشنبه 6 مرداد ماه، در اثر رانش زمین و سیل در امامزاده داوود…