اعتراض کارگران پروژه راهسازی توره به بروجرد

روز دوشنبه 2 دیماه، جمعی از کارگران پروژه راهسازی باند دوم توره به بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزهای معوقه خود در محل کارشان دست به تجمع زدند.