راهپیمایی بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، برای نهمین روز متوالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان با راهپیمایی در برابر استانداری خوزستان و فرمانداری اهواز دست به اعتراض زدند. بنابر ویدئوهای منتشر شده، … Read More