راهپیمایی بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، برای نهمین روز متوالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان با راهپیمایی در…