تداوم اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه

روز چهارشنبه 4 دیماه، اعتصاب‌های سراسری در فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی وارد بیست و یکمین  روز متوالی خود شد.