تجمع اعتراضی کارگران راه آهن کرج

روز پنجشنبه 31مرداد ماه جمعی از کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. برپایه این گزارش...