معامله قرن، راه حل آمریکا برای فلسطین

چهارشنبه – ۵ تیر – ۱۳۹۸ , 26 – 06 – 2019 در دو روز گذشته به ابتکار آمریکا کنفرانسی در “منامه”پایتخت بحرین در رابطه با مسئله فلسطین در جریان … Read More