رزمایش بی سابقه چین در اطراف تایوان

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 13 مرداد گزارش داد: یک روز بعد از دیدار “نانسی پلوسی” رئیس…