رهبر تراشی از بالای سر مردم محکوم به شکست است

روز  جمعه ۱۳ خرداد رادیو تلویزیونهای فارسی زبان خارج کشور از جمله تلویزیون ها و رادیو‌های…