نارضایتی کارکنان مخابرات منطقه ای یزد و  اصفهان

کارکنان مخابرات منطقه ای یزد و اصفهان روز دوشنبه 3 مرداد ماه با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات استانهای خود خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. معترضان خواستار … Read More

رهایی دو زندانی از اعدام در تهران و اصفهان

یک زندانی در تهران و یک کودک مجرم در اصفهان که پیشتر در پرونده‌هایی جداگانه به اتهام “قتل”به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت خانواده مقتولین از مرگ رهایی یافتند.