رها کردن پنج هزار کودک در خیابان در ۱۰ روز گذشته

محمدرضا محبوب‌فر، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، به استناد آماری که مراکز درمانی و مددکاران اجتماعی در اختیارش گذاشته‌اند گفته فقط در ۱۰ روز اخیر حدود پنج هزار نوزاد در سراسر کشور … Read More