غرق شدن پنج کودک و نوجوان در رودخانه سرباز

به گزارش رسانه کولبرنیوز روز چهارشنبه ٢۶ مردادماه، پنج کودک و نوجوان اهل شهر “پیشن” در…