برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بانه

بنابر گزارش دریافتی، ده ها نفر از فعالین کارگری بانه روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه، با…

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بانه

بر پایه گزارش دریافتی از بانه صبح روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه جمعی از فعالین کارگری…