بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان در ارتباط با روز جهانی کارگر

در آستانه بزرگداشت و برگزاری مراسم  اول ما می روز جهانی کارگر هستیم.  اهیمت روز جهانی کارگر نه تنها به واسطه یادکردن از تاریخ مبارزات طبقاتی، احترام و پاس داشتن … Read More

بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران همه کارگران را به اتحاد و مبارزه برای کسب حقوق پایمال شده‌شان فرا خواند سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران طی بیانه‌ای، ضمن گرامیداشت روز جهانی … Read More