تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو

روز چهارشنبه 4 دی برای دومین بار در هفته جاری، کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل استانداری اراک دست به تجمع زدند.