تیراندازی مرگبار در روسیه

روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه مقام‌های شهر “اولیانوفسک” واقع در روسیه از تیراندازی مردی در یک…