اعتراض مردم روستای داریاب در لرستان به آلودگی محیط ‌زیستی

روز سه‌شنبه ۱۸ مردادماه، مردم روستای داریاب در شهر درود استان لرستان، با بستن خیابان شهرک…