رد پای جمهوری اسلامی در تشدید خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی

همزمان با شیوع بیماری کرونا، هجوم ملخها به مزارع کشاورزی جنوب،  اکنون شاهد وقوع سیلابهای ویرانگر…