کشته و زخمی شدن سه کارگر در شهرهای مختلف

روز شنبه 30 آذرماه در جریان وقوع چند حادثه کاری جداگانه در شهرهای مهربان سراب ،…