افزایش شمار کشته شدگان ناآرامی ها در زندانهای هندوراس

یکی از سخنگوهای ارتش هندوراس به رسانه‌های محلی گفت که ۱۸ نفر، بعد از ظهر زوز یکشنبه 1 دیماه، در درگیری بین زندانیان در زندان مرکزی این کشور کشته شده‌اند.