حمله گسترده سایبری به حوزه‌های زیرساختی ایران

بنابه اطلاعیه یکی از نهادهای رژیم شامگاه یکشنبه 4 اردیبهشت ماه، یک حمله گسترده سایبری به حوزه‌های زیر ساختی ایران انجام شده که بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم جزو … Read More