تصرف دفتر نخست وزیر و ساختمان تلویزیون دولتی سریلانکا

معترضان سریلانکایی روز چهارشنبه 22 تیر ماه در اعتراض به انتصاب نخست وزیر این کشور به…