سازمان مجاهدین و هزینه های عظیم تبلیغاتی

  سازمان مجاهدین خلق ایران هزینه های میلیون دلاری را صرف تبلیغات و گردهمایی های خود در…