برگزاری مراسم سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در اطراف بانه

به گزارش دریافتی روز جمعه 8 شهر یور ماه جمعی از دوستان و فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران در اطراف شهر بانه مراسمی را در گرامیداشت 11 شهریور … Read More