بیکارشدن 6 هزار کارگر در آذربایجان غربی غربی در یک سال گذشته

علب صحرا نورد دبیر شورای هماهنگی کار در آذربایجان غربی، روز گدشته اعلام کرد، از پایان…