آخرین وضعیت ساناز اله یاری در یازدهمین روز اعتصاب غذا

  بنا به گفته پزشک بهداری زندان اوین، ساناز الهیاری به شدت دچار افت فشار و کم‌آبی و ضعف جسمانی شده است و شدت علائم...