اخراج چند تن از کارگران معترض شرکت سایان غرب

برپایه گزارش دریافتی ، کارفرمای شرکت “سایان غرب” واقع در شهرک صنعتی شماره 2 سنندج روز…