سخنی به یاد اعتصاب سیاسی مردم کردستان در پاسخ به اعدام فرزاد کمانگر و یارانش

فردا جمعه 23 اردیبهشت دوازدهمین سالگرد اعتصاب عمومی مردم کردستان در اعتراض به اعدام جنایتکارانه فرزاد کمانگر و یارانش به دست رژیم اسلامی است. روز نوزدهم اردیبهشت ماه، سال 1389 … Read More