اجرای حکم اعدام شش زندانی در زاهدان و سراوان

سحرگاه روز شنبه ۲۹ مردادماه، حکم اعدام شش زندانی از جمله یک کودک-مجرم که پیشتر از…