هزاران کشته در پی اپیدمی سرخک در کنگو

سازمان بهداشت جهانی با اعلام مرگ شش هزار نفر در کنگو به دلیل ابتلا به بیماری سرخک طی سال گذشته، این رخداد را بدترین اپیدمی سرخک جهان نامید.