نه جنگ، نه "صلح"، نه مذاکره

چهارشنبه – ۱۲ تیر – ۱۳۹۸ , 03 – 07 – 2019     روز دوشنبه ۱۰ تیر برابر با ۱ ژوئیه جواد ظریف وزیر...