تجمع و تحصن زلزله زدگان در شهرستان سرپل ذهاب

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 29 تیرماه، مردم زلزله زده سرپل ذهاب در اعتراض به…