بیانیه ۱۴۸ فعال سیاسی و مدنی در واکنش به تشدید سرکوب معلمان

ده‌ها کنشگر سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، در روز شنبه دهم اردیبهشت ماه، افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان...