تداوم اعتراضات علیه مشکلات اقتصادی در سریلانکا

معترضان سریلانکایی روز جمعه 9 اردیبهشت ماه همانند چندر روز گذشته با برپایی تظاهرات فشارها علیه…