تصرف دفتر نخست وزیر و ساختمان تلویزیون دولتی سریلانکا

معترضان سریلانکایی روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه در اعتراض به انتصاب نخست وزیر این کشور به عنوان “رئیس جمهور موقت” ساختمان نخست وزیری و تلویزیون دولتی را به تصرف خود … Read More