سندیکای شرکت واحد: فعالین سندیکایی، کارگری و معلمان دربند را بی قید و شرط آزاد کنید

  سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی بی قید و بند فعالین سندیکایی، کارگری و معلمان دربند شده است. در این بیانیه آمده است که معیشت … Read More