بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه در محکومیت بازداشت کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی انتشار بیانیه ایی فعالیت‌های کارگران این واحد را همگی صنفی خواهنده و خواستار مختومه شدن پرونده‌های پیگرد شد. به گزارش منتشره، در هفته‌های گذشته … Read More