بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه در محکومیت بازداشت کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی انتشار بیانیه ایی فعالیت‌های کارگران این واحد را همگی صنفی…