تجمع اعتراضی در پی یک مورد کودک آزاری در شهرستان سنقر

در روزهای اخیر انتشار خبر آزار جنسی یک دختر ۱۱ ساله در روستای “هزارخانی” شهرستان سنقر از توابع استان کرمانشاه باعث بروز ناآرامی در این روستا شده است. برپایه گزارش … Read More