تداوم آتش سوزی در جنگلهای استرالیا و سوخته شدن شمار زیادی از حیوانات

زیست‌شناسان دانشگاه سیدنی اعلام کردند برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۸۰ میلیون جانور در اثر آتش سوزی‌های…