سومین روز اعتصاب کارگران پارک مهرماه بندر ماهشهر

روز شنبه ۱۸ تیر ماه جمعی از کارگران پارک “مهر ماه ” بندر ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند. این کارگران که … Read More