سومین روز تجمع های سراسری بازنشستگان با شعارهایی علیه حاکمیت

چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی، در سومین روز تظاهرات‌های اعتراضی خود، بار دیگر در چندین شهر ایران به خیابان‌ها آمدند و خواستار لغو مصوبه اخیر دولت شدند. بنابر … Read More