تحریم چند فرد و شرکت در ارتباط با برنامه موشکی سپاه

روز چهارشبنه 6 شهریور ماه، وزارت‌ خزانه‌داری آمریکا ) اعلام کرد که ۵ فرد و ۵ شرکت مرتبط با سپاه پاسداران ایران را تحریم کرده...