تا آزادی همه زندانیان سیاسی از پای نخواهیم نشست !

روز شنبه چهارم آبانماه سپیده قلیان،ساناز الهیاری، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری ، امیر امیر قلی و امیرحسین محمدی فرد از مدافعین کارگران هفت تپه و شرکت کنندگان در تجمع روز … Read More

حکم شلاق برای کارگران نشانه اوج رذالت رژیم اسلامی

درحالیکه دادگاهی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و جمعی از مدافعان دلسوزجنبش کارگری در شعبه ۲۸بیدادگاه رژیم اسلامی در تهران و زیر نظر قاضی مقیسه جنایتکار، هنوز در جریان … Read More