تجمع اعتراضی فعالان محیط زیست در شاهرود

روز پنجشنبه 27 تیر ماه، شماری از فعالان محیط زیست به همراه جمعی از شهروندان شاهرود در اعتراض به ادامه فعالیت معدن “بوکسیت تاش” دست...