تجمع اعتراضی فعالان محیط زیست در شاهرود

روز پنجشنبه 27 تیر ماه، شماری از فعالان محیط زیست به همراه جمعی از شهروندان شاهرود…