اعلام اعتصاب کارگران شرکت بوئینگ آمریکا

کارگران شرکت بوئینگ آمریکا روز چهارشنبه 5 مرداد ماه اعلام کردند، در اعتراض به قراردادهای بازنشستگی…