اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا

لوفت‌هانزا که بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپاست، از لغو تقریبا همه پرواز‌های این شرکت در روز روزچهارشنبه…