اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا

لوفت‌هانزا که بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپاست، از لغو تقریبا همه پرواز‌های این شرکت در روز روزچهارشنبه ۵ مرداد ماه به دلیل اعتصاب خبر داد. اعتصاب ۲۰ هزار نفر از کارکنان … Read More