تظاهرات اعتراضی شهروندان ارمنستان

روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، شماری از شهروندان ارمنی در شهر ایروان، مواضع دولت در مورد مناقشه ارضی با آذربایجان را «خائنانه» دانستند و تظاهرات برگزار کردند. در جریان این … Read More