اعتراض به احتمال لغو قانون سقط جنین در آمریکا

روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه پس از انتشار خبری مبنی بر احتمال لغو قانون حق سقط جنین از سوی دیوان عالی آمریکا، مخالفان این...