شمار قربانیان تیراندازی در کلیسایی در آمریکا

پلیس ایالت آلابامای آمریکا روز جمعه 27 خرداد ماه اعلام کرد بر اثر تیراندازی یک فرد…